Den gode kundereisen

Velger du hytte fra oss ønsker vi å gi deg en best mulig reise på veien mot hyttedrømmen. Fokuset på en god opplevelse og kundeprosess er viktig for oss, og som en del av vårt aktive arbeid mot å oppnå dette har vi nå styrket laget.
Velger du hytte fra oss ønsker vi å gi deg en best mulig reise på veien mot hyttedrømmen. Fokuset på en god opplevelse og kundeprosess er viktig for oss, og som en del av vårt aktive arbeid mot å oppnå dette har vi nå styrket laget.
“Jeg gleder meg til å finne gode måter for å sikre at kunden alltid går av med seieren!”

Hils på Erlend

I april kunne vi ønske Erlend Fiskvik Fyhn velkommen som en del av teamet. I tillegg til godt humør og et kundesentrisk tankesett tar Erlend med seg solid kompetanse og erfaring inn i Neo hytter. Siden 2006 har han jobbet som assisterende logistikksjef hos IKEA Leangen, og vært prosjektleder for større byggesaker på huset. Han har også med seg grunnleggende fagkompetanse fra studiet Bygg og anlegg ved Høgskolen i Narvik. 

Erlends rolle blir å følge opp prosjekter, samt å jobbe med og videreutvikle den solide prosessen rundt ordre og logistikk.

Kjenner behovene

Erlend kommer fra en familie som har brukt enhver anledning til å reise på hytta, og kjenner godt til de ulike behovene og utfordringene hyttelivet kan by på. Derfor elsker han konseptet til Neo hytter, og syns det er fantastisk at alle hyttene kan skreddersys til akkurat det livet din hytte skal fylles med.

Tomteutnyttelsen ved Hopen Sealodge er nøye planlagt for optimal utnyttelse av sol- og utsiktsforhold.

Kunden i fokus

For oss i Neo hytter er definisjonen på en god kundeprosess å kunne spille åpent frem og tilbake med kunden. Sammen avklarer vi viktige ting som tomteforhold – utsikt, solforhold og evt. innsyn, og vi lytter til hvilke funksjoner og ønsker du som kunde legger vekt på når det kommer til planløsning, utnyttelse og areal. Det er viktig for oss at du føler deg sett og hørt gjennom hele reisen, og at vi har tid til deg.

“Vi ønsker å skape en prosess hvor vi sammen tegner og sparrer underveis med kunden. Slik blir prosessen mer effektiv, og våre kunder vil føle på et enda større eierskap til hytta tidlig i fasen."

Stadig forbedring

Vi jobber aktivt hver dag for å bli bedre, for å effektivisere og strukturere arbeidsprosesser internt, med kunder og leverandører. For deg som kunde vil dette føre til en smidigere kundeprosess. Det er mange valg som skal tas i løpet av kundereisen – fra valg av peis og kjøkkeninnredning til rør og el. Vi ønsker større fokus på valg av disse tingene tidlig nok i prosessen, slik at blant annet prosjekterings- og arbeidstegninger i fremtiden blir ferdige enda tidligere enn de blir i dag.

Tid og kvalitet

Å levere på tid og kvalitet er viktig for oss i Neo hytter. Vi sørger derfor for en kontinuerlig og god dialog med både snekker og deg som kunde gjennom hele kundereisen. Ved planlegging av leveranser sparrer vi også tett med byggherre, og vi er fleksible om det er ønsker om å skyve på leveransen. 

Vår hovedleverandør av byggevarer er Mestergruppen – et ledende bolig- og byggevarekonsern med solid erfaring. Sammen jobber vi nå med å utarbeide gode rutiner og en skikkelig kontroll ved både opplasting og avlevering av varer. Slik sikrer vi oss mot avvik, og oppnår en mer smidig og effektiv byggeprosess.

Grå akvarell av fjelltopp.

Prosess

01. Tomt
Ikon for å åpne Ikon for å lukke

Sammen skaffer vi oss oversikt over dine behov og muligheter på din tomt. Vi hjelper gjerne med å finne tomt om du ikke allerede har en. I tillegg har vi hytter under bygging som kommer for salg.

02. Tidsplan og budsjett
Ikon for å åpne Ikon for å lukke

Sammen med deg avklarer vi omfang, og legger en plan iht dine ønsker om fremdrift og budsjett. Erfaringsmessig tar det 10 – 12 måneder fra kontrakt til ferdig hytte. Vi har ikke egne håndverkere, men ønsker å bidra til lokal verdiskapning ved å knytte til oss samarbeidspartnere der hytta bygges.

03. Valg og tilpasning av hytte
Ikon for å åpne Ikon for å lukke

Vi har ingen katalog, men sammen finner vi hytteserien du liker og som passer din tomt. Vi har et fleksibelt konsept hvor vi gjør tilpasninger innenfor våre design- og konstruksjonsmessige rammer. Sammen finner vi antall soverom, bad – og om du skal ha innvendig bod og badstue. Tilpasning til reguleringsbestemmelser: Om nødvendig tilpasser vi størrelse, takvinkel og mønehøyde. Vi kan også levere torvtak eller sedum hvis reguleringsplanen ikke tillater tretak.

04. Tilpasning av leveranse
Ikon for å åpne Ikon for å lukke

Vi leverer moderne lettstelte hytter med fokus på detaljer, og med materialer av svært høy standard. Det er muligheter for å tilpasse leveransen – kanskje drømmer du om et eksklusivt Dinesengulv i hele lengder? Vi har samarbeidspartnere på faste innredninger, men du står fritt til å kjøpe dette direkte fra egen leverandør.

05. Tilbud og avtale
Ikon for å åpne Ikon for å lukke

Når din hytte er ferdig tegnet og tilpasset, får du et pristilbud – inkludert tegninger og avtalt leveranse. Ved aksept av tilbud inngår vi en gjensidig forpliktende avtale. Avtale må signeres minimum 4 måneder før første leveranse.

06. Byggesøknad
Ikon for å åpne Ikon for å lukke

Vi kan hjelpe deg med hele prosessen fra byggesøknad til ferdigattest.

07. Prosjektering
Ikon for å åpne Ikon for å lukke

For et raskt og enkelt oppsett leveres bærende konstruksjoner, vegg og takverk som precut. Det vil si at alle deler er ferdig kappet og merket. Byggesettet prosjekteres og dimensjoneres i henhold til stedlige krav for din hytte. Med i leveransen får du alle nødvendige monterings- og detaljtegninger for å sikre teknisk og arkitektonisk riktig utførelse.

08. Levering
Ikon for å åpne Ikon for å lukke

Vi leverer byggesettet i 4 hovedleveranser. Første leveranse består av konstruksjonspakke og materialer for utvendige utførelse. Noen uker etter leveres vinduer. Isolasjon og innvendige materialer utgjør leveranse 3 og 4. Datoer i leveranseplan settes i samråd med deg og den ansvarlig utførende.

09. Bygging og ferdigstilling
Ikon for å åpne Ikon for å lukke

Vi har tett dialog med deg og valgte håndverkere, og følger prosessen helt frem til hytta er klar for å fylles med ditt liv.