Stor etterspørsel og prisøkning i trelastmarkedet

Det har vært noen turbulente måneder i trelastbransjen i det siste og det er store prisøkninger på varene som vi kjøper inn til våre varepakker.
Nærbilde av utendørskledning på hyttevegg. Foto.
Det har vært noen turbulente måneder i trelastbransjen i det siste og det er store prisøkninger på varene som vi kjøper inn til våre varepakker.
Detaljbilde av furustabel

Ekstraordinær prisoppgang

På grunn av høy byggeaktivitet i Norge, eksport av svært mye trelast til utlandet og lave lagerbeholdninger av ferdigvarer på grunn av covid-19, har det vært flere ekstraordinære prisjusteringer i bransjen.

Normalt er det to prisjusteringer på byggevarer; 1. april og 1. oktober, men nå har det vært ekstraordinære justeringer også i november 2020, februar 2021 og mai 2021 i tillegg til de ordinære justeringene. Prisoppgangene har vært høye; opptil 25% på noen av varelinjene. Det er også meldt ytterligere ekstraordinær oppgang i juni 2021.

Akvarell av kongle.

Økende materialindeks

Situasjonen har gitt utslag i at prisindeksen fra SSB har gjort et byks i april. Fra mars til april 2021 har SSBs indeks for material og snekring økt med 10,7%, hvor trelast alene steg med 20,6%. 

SSB har også utgitt en artikkel om utviklingen av indeksen, les den her. 

Kledning i malmfuru glir godt inn i naturen rundt

Lengre leveringstid

Situasjonen vi er inne i medfører lengre leveringstid enn normalt på flere varer. En tilleggsutfordring er at det er midlertidig stopp på leveranser av royalimpregnert kledning på grunn av brannklassifisering. Dette har ført til at etterspørselen etter alternative kledningstyper som malmfuru har skutt i været.

Planlegger du hyttebygging i 2022 anbefaler vi å starte planleggingen allerede nå. I tillegg til stor etterspørsel etter materialer ser vi at det mange steder er knapphet på håndverkere.

Ta gjerne kontakt hvis det er noe du lurer på.