Samle

Samle er designet for et fleksibelt og sosialt hytteliv. Med fokus på gode soner å samles i – både inne og ute.
Samle er designet for et fleksibelt og sosialt hytteliv. Med fokus på gode soner å samles i – både inne og ute.
Koselig uteplass med stol og bord.

Dette er Samle

Samle kommer i to ulike former: T- og H-form. Den fleksible hyttemodellen er designet for å dekke alle dine behov – så du og dine kan samles, og nyte hyttelivet sammen. 

Samle gir deg mulighet til å bygge i større utstrekning og flere retninger. Størrelsen på hver seksjon tilpasses dine ønsker og behov. Med sine vinklede former blir skillet mellom oppholdssone og funksjonsdel enda mer tydelig i Samle. Utsikt nytes fra flere retninger, og alt ligger til rette for å skape sosiale, gode rom – både inne og ute. 

Rom for å samles

Vi har et rammeverk som tillater stor fleksibilitet. Vi tilpasser størrelsen på hytta og flytter på rom slik at den passer ditt liv. Vi kan endre på både romstørrelser, takvinkel og mønehøyde – slik at hytta passer perfekt til din tomt og ditt liv.

Fleksibel og skalerbar

I Samle H dannes et naturlig skille på oppholdssone og den mer private sonen med bad, soverom og vaskerom ved å plassere entréen i midten av de to seksjonene. Hver av seksjonene justeres og tilpasses i vinkel og størrelse for best mulig utnyttelse av tomt, solforhold og ønsket areal. Hems kan plasseres over funksjonsdelen av hytta for mer plass.

Bod og garasje kan enkelt kobles til funksjonsdelen i Samle H, for direkte inngang til hytta. Hyttas vinklede former gir også fantastiske muligheter for å skape lune sitteplasser og et godt utemiljø.

Se nøkkelinformasjon og eksempler på Samle H.

Samle H, eksempel

Akvarell av grantre.

Vi gir deg rommene.

Du fyller dem med liv.