Sikt

Sikt er hytta for å nyte utsikten. Utsyn og oversikt. Ro og trygghet.
Sikt er hytta for å nyte utsikten. Utsyn og oversikt. Ro og trygghet.

Hytta for å nyte

Ute snakker vi mye om sikt; på sjøen, på fjellet, i skogen. Vi liker å se, ha utsyn og oversikt. Det gir deg ro og trygghet. Med Sikt ønsker vi å gi deg akkurat denne følelsen.

Sikt har rektangulær form med saltak. Oppholdsdel og funksjonsdel er adskilt på langs. Hytta har asymmetrisk tak med slakere takvinkel over funksjonsdelen for å utnytte areal på hems best mulig. Utsikt langs hele langsiden ut fra stue. Passer godt i skrånende terreng.

Dette er Sikt

Vi har et rammeverk som tillater stor fleksibilitet. Vi tilpasser størrelsen på hytta og flytter på rom slik at den passer ditt liv. Her er et eksempel på Sikt.

4 – 6 soverom

120 – 170 kvm BYA
90 – 150 kvm BRA

1 – 3 bad

5,5 – 6,0 m mønehøyde

Vi gir deg rommene.

Du fyller dem med liv.